افوس من

روش تهیه شیره انگور

1) انگور  شسته  سپس آن را له  کرده  و  آب آن  را  می گیرند  

2) سپس وقتی کمی آب انگور گرم  شد  خاک سفید  (که  در تپه داژگان و  در چند نقطه دیگر یافت می شود  ) به  آن  اضافه  می کنیم .

3)  بعد  از یک شبانه  روز   خاک سفید  را  با استفاده  از پارچه مخصوص جدا می کنیم .(در صورت عدم  اضافه کردن  خاک سفید انگور ترش شده  یا  به عبارتی نجس می شود  )

4) سپس مایع حاصل  را  4-5 ساعت  می جوشانیم  تا  غلظت بیابد

 

نویسنده : حمید رفیعی : ٧:٢٥ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱
Comments نظرات () لینک دائم

 

افـــــــــوس بام ایــــــــران

نویسنده : حمید رفیعی : ٧:٢٠ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱
Comments نظرات () لینک دائم

 

باتوجه به اینکه اکثرکشاورزان فریدن محصول سیب زمینی خودرابرداشت ودرانباربه خاطرقیمت پایین نگهداری کرده اندبه راستی آیابااین قیمت هزینه هاوخرج ومخارج زندگیشان تا چندماه تامین میشود.این درحالی است که مدیرجهادکشاورزی فریدن گفته امسال سیب زمینی انبارنکنیدوآنهارابفروشید.

جناب آقای مدیرجهادکشاورزی آیابااین قیمت پایین وهزینه های بالا میشودفروخت؟

چندسالی است که کشاورزان فریدن درآستانه برداشت سیب زمینی بامشکل بازارمناسب برای فروش محصولات خودمواجه هستند.کشاورزان این منطقه درفصل برداشت محصول همواره بااین سوال روبروهستندکه بفروشیم یاانبارکنیم.ودرطول سالهای سال که سیب زمینی کاشته اندهنوزهم هیچ قاعده خاصی دستشان نیامده است که بفروشندیاانبارکنند.هراس ازاتفاق سالهای قبل وتکراراتفاقی که سال قبل افتادومجبورشدندبیش ازده هاتن ازمحصولات فاسدشده رادفن یادرکنارخیابانهابرای مشاهده مسئولین بیاندازندخواب راازچشم بسیاری ازآنهاکه هشت ماه سال رابیکارتابه سه چهارماه سیب کاری وفروش آن زندگیشان راببندندربوده است.گویا به همین دلیل است که مهندس شیرانی فرگفته اندانبارنکنیدبفروشید.

واقعاتابه حال خودتان راجای کشاورزهای زحمت کش گذاشته اید!!!!!!!

نویسنده : حمید رفیعی : ٧:۱٩ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱
Comments نظرات () لینک دائم

افوس شهر سیب و انگور

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1387/09/01/550469_PhotoA.jpg

نویسنده : حمید رفیعی : ٧:٠۸ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱
Comments نظرات () لینک دائم

بام ایران سفید پوش شد

صبح جمعه مورخه 28/7/91 بارش اولین باران پاییزی چهره شهر افوس را دگرگون  کرد  . درارتفاعات 4000 متری کوههای افوس نیزشاهد به بارش پرکنده اولین برف پاییزی هستیم .دمای هوای افوس طی دیروز و اموز به شدت کاهش یافته و به   زیر  صفر درجه رسیده است.این در حالی است که مردم شهر سیب و انگور  (افوس ) هنوز محصولات زراعی و باغی خودشامل سیب زمینی و انگور را به طور کامل برداشت نکرده اند و ادامه بارندگی می تواند کاربرداشت این محصولات  به ویژه  سیب زمینی را دشوارتر نماید . شهر افوس در ارتفاع تقریبا 2500 متری از سطح دریا قرار دارد ودر ردیف  مرتفع ترین شهرهای ایران می باشد .  در سالهای پر بارش میزان بارندگی در این شهر در حدود 750 میلی متر ( برابرمتوسط بارش سالانه جهان ) می باشد . متوسط  دمای هوا نیز  در فصول گرم  سال 13 تا 32 درجه و در فصول سردسال 6- تا 14- درجه می باشد .گفتنی است مردم شهر افوس به دلیل کوهستانی  منطقه و شدت سرما از اول پاییز هر سال تا اول تابستان  سال بعد از وسایل گرما زا استفاده می کنند . می توان ادعا کرد افوس  تنها شهر ایران اسلامی  است  که مردم آن از کولر استفاده نمی کنند .

امروز یکشنبه 30  مهر ماه نیز  مه غلیظ و بارانی شدید شهر کوهستانی افوس را در بر گرفته  بود  که  در صبح روز یک شنبه این مه  مردم این شهر را دچار مشکل رفت  و آمد  کرده  بود  به  طوری که  تا  کمتر از 50 متر قابل  دیدن  بود .همچنین  لازم  به  ذکر است  باران  شدید  نیز امروز این  شهر را مورد لطف خود قرار داد .

نویسنده : حمید رفیعی : ٦:٤٦ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱
Comments نظرات () لینک دائم