افوس من

کوچ اجباری و سرزمین سوخته
نوشته شده به دست حمید رفیعی
نظرات >

شاه عباس برای کاهش قدرت قزلباشها برخی ایلات ترکِ وابسته به آنها را در سال965هجری شمسی به فریدن کوچاند ودر بخش چادگان و اطراف داران سکونت داد.این ایلات از قبائل اینالو،استاجلو،شاملو وبیات بودند که طوائف ترک استاجلو روستاهای خلج، نهرخلج و قره بلطاق را بوجود آوردند. اینالو و بیات وشاملو چادگان و روستاهای اطراف مانند روزوه ،انالوجه را بنا نهادند.

در مرحله بعد شاه عباس تعدادی از خانوارهای طوائف خُنسلو و افشار را در غرب داران اسکان داد که روستاهای ننادگان و خمِسلو را بنیان گذاشتند.

درسالهای حدود 971هجری شمسی گروهای مهاجرارمنی به اصفهان کوچانده شدند ودر جلفا اسکان یافتند، درد و رنج های بسیار زیادی بر گروه های مهاجر وارد می شد بطوریکه اجازه نداشتند وارد پایتخت صفوی شوند مگر اسلام را بپذیرند اما ارامنه حاضر به پذیرش اسلام نشدند تعدادی از این ارامنه هم به فریدن کوچانده شدند و روستاهای خویگان، زرنه، هزار جریب، داجیگان و......را تشکیل دادند.


برچسب‌ها:
تاریخ : سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩۱
ساعت : ٦:٥۱ ‎ب.ظ