افوس من

مشخصات طرح تغذیه مصنوعی شهر افوس (آبخیزداری)
نوشته شده به دست حمید رفیعی
نظرات >

حوضه آبریز افوس با  مساحتی برابر با 7852 هکتار در محدوده 20  02  50   تا 00  10  50 طول شرقی 00 59 33 تا 06 00 33 عرض شمالی قرار گرفته است . 

محدوده این  آبریز از غرب به ارتفاعات کوه افوس و کوه دره سه طبله ها ، از شمال به کوه میاندشت و کوه یولاغ ، از جنوب به کوه افوس و کوه میاندشت و دره های چهارک و دره سه دره ها منتهی می شود .

مراکز جمعیتی موجود در این محدوده شامل شهر افوس  و  روستای ششجوان  می باشد.  ارتفاعات این حوض از 3345 متر از سطح دریا در بلند ترین نقطه و 2375 متر از سطح دریا در خروجی حوضه متغیر است و مساحت تحت پوشش طرح 32.3هکتار است.

هدف از اجرای این  طرح در فصل غیر زراعی تقویت سفره آب زیر زمینی اراضی سمت غرب شهر افوس که با کمبود شدید آب روبرو هستند  می باشد

برای انجام این  طرح  در فصل غیر زراعی برآورد می شود بتوان 500 لیتر بر ثانیه  آب چشمه افوس را با کانال خاکی انتقال و  در حوضچه های مصنوعی ذخیره و  به تدریج با نفوذ به لایه های زیرین سفره های آب زیر زمینی آنها  را شارژ نمود .

مشخصات فنی:

1.کانال خاکی به طول 10 کیلومتر با عرض کف 1.5متری و ارتفاع 1 متری و مقطع ذوذنقه ای.

2.حوضچه رسوبگیر به ابعاد 3*10 متر و ارتفاع 2 متر با مصالح بتن مسلح

3.جعبه تقسیم آب با ابعاد 3*2.2متر با مصالح بتن مسلح همراه با دریچه های فلزی

4.اجرای 39 عدد خاکریز به طول متوسط 165 متر جمعا برابر با 6950متر به ارتفاع 2 متر شیب 1.3سراب و 12.5پایاب و عرض فوقانی 3 متر از مصالح  بستری و همگن

5.اجرای دو کانال خاکی به ابعاد 70*70ذوذنقه ای و هر کدام به طول 320متر عمود  بر شیب عمومی طرح

6.اجرای سر ریز های سنگی ملاتی در محل تلاقی کانال با خاکریز

7.اجرای زهکش به ابعاد 50*70 در انتهای طرح و خروج آب مازاد به نهر کشاورزان

8.اجرای جاده به  عرض 4 متر و عمق خاکبرداری تا 40سانتیمتر و  زیر سازی تا 50 سانتیمتر ضخامت با مصالح مورد نیاز

حجم  آبگیری 322225متر مکعب در سال برآورد  شده است . که با توجه به عمق آبرفت متوسط 2.5 متر و  بافت خاک رسی شنی کمک موثری به تقویت  سفره  آب زیر زمینی محل طرح می نماید .


تاریخ : جمعه ٢۸ آذر ۱۳٩۳
ساعت : ٩:٥۱ ‎ق.ظ