افوس من

تابلوی ورودی شهر
نوشته شده به دست حمید رفیعی
نظرات >

بنظر شما مناسب ترین عنوان برای تابلوی ورودی شهر افوس چیست ؟

***

باتوجه به درخواست سرپرست محترم شهرداری جناب آقای بابایی ازکلیه وبلاگ نویسان محترم که درموردافوس مطلب می نویسندتقاضاشده تاازمردم نظرخواهی کنندومردم هم ازطریق نظرزیباترین اسم رابرای تابلوی ورودی شهرافوس انتخاب نمایند.

اسمی که هم اینک برروی تابلونوشته شده(به منطقه نمونه گردشگری افوس خوش آمدید)هست که سرپرست محترم شهرداری قصدانتخاب یک اسم زیبا به جای اسم فوق رادارد.

منتظرنظرات ارزشمندشماوارسال آن به شهرداری افوس هستیم.

***


تاریخ : یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٢
ساعت : ٦:٠٠ ‎ب.ظ