هراس آمریکا از ایران

نماینده سابق مجلس لبنان گفت که آمریکا به شدت از پیشرفت ایران در زمینه های اقتصادی و فناوری و رهبری جبهه مقاومت هراس دارد.

" نزیه بری " در مصاحبه با شبکه خبری العالم گفت: دولت آمریکا به شدت از رشد و توسعه ایران در زمینه اقتصادی و فناوری و نیز رهبری جبهه مقاومت در برابر طرح های غرب در منطقه ابراز نگرانی می کند.

وی افزود: واشنگتن با تنگنای سختی روبروست و به همین دلیل تلاش می کند تا از جذبه و محبوبیت ایران در سطح داخل، منطقه و جهانی بکاهد و اجازه ندهد که این کشور محوری اصلی و رقیبی برای مقابله با دولت آمریکا باشد.

نزیه بری ادامه داد: بنابراین دولت آمریکا همواره درصدد مجرم دانستن ایران و متهم کردن این کشور درخصوص برنامه هسته ای بوده و در آخرین مورد هم با گفتن دروغی بزرگ، تهران را به تلاش برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن متهم کرده است.

وی درباره طرح های آمریکا و غرب برای سلطه بر امت اسلامی و ایجاد اختلاف میان مسلمانان هشدار داد و گفت: آمریکا از وحدت میان امت های اسلامی نگران است و به همین جهت درصدد ایجاد شکاف میان مسلمانان به منظور سلطه بر آنان می باشد زیرا وحدت مسلمانان چهره منطقه را تغییر می دهد و تنها آمریکا و رژیم اسرائیل از این امر متضرر می شوند و امت اسلامی از آن سود می برند.

/ 0 نظر / 5 بازدید