/ 3 نظر / 20 بازدید
افوسی

بی مسئولیتی اعضاءشوراوشهردار،شهررابه ناکجاآبادخواهدکشاند چرا واقعیات رابیان نمی کنیدجشنواره پشت سرهم جزهزینه تراشی بیهوده دردی ازاین مردم دوانخواهدکرد.

افوسی

چراپس نظرات راکنسل می کنی بزارتاهمه ببینن

محمد

سلام عزیزم سایتت خیلی خوبه فقط یه عیب داره اونم خیلی هوادار حکومته و همین کارت را خراب می کند معمولاً سایت هایی که چاپلوس حکومت باشند بازدید کننده هاشون زیاد نمی شن