هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر افوس ابقاء گردید

هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر ابقاء گردید

به گزارش بویین میاندشت آنلاین و به نقل از شهرداری افوس در جلسه شماره ۶۴ شورای اسلامی شهر طبق  ماده ۱۶ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی ، اعضاء هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر به مدت یک سال انتخاب گردید . در این جلسه آقای علی کیخایی ریاست شورا ، خانم بانو خلیلی نایب رئیس ، آقای حشمت اله شاهسوندی خزانه دار و آقای اکبر کیخایی و سید داوود موسوی به عنوان منشی و عضو شورا اسلامی انتخاب گردیدند.

/ 0 نظر / 9 بازدید