دستگاه آشکار ساز مواد پرتوزا در وسایل نقلیه متحرک طراحی و ساخته شد

دستگاه آشکار ساز مواد پرتوزا در وسایل نقلیه متحرک طراحی و ساخته شد متخصصان پژوهشکده توسعه کاربرد پرتوهای اصفهان وابسته به پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، موفق شدند سامانه آشکار ساز مواد پرتوزا در وسایل نقلیه متحرک (Gate Monitoring) را طراحی کرده و بسازند.

این سامانه دارای دو آشکارساز است و به گونه ای طراحی شده است که حساسیتی برابر تشخیص یک چشمه یک میکرو سیورتی در فاصله یک متری از آشکارسازها را به سامانه می دهد. در این سامانه می توان با افزایش آشکارسازها، حساسیت نسبت به مواد پرتوزا را افزایش داد.

سامانه در مسیر حرکت کلیه وسایط نقلیه از جمله سواری، کامیون، تریلر و قطار قرار می گیرد و این وسایل از میان دو آشکار ساز آن عبور می کند و در صورتی که مواد پرتوزا یا اقلامی که به آن آلوده هستند در آنها باشد، مشخص می شود.

لازم بذکر است که قیمت تمام شده این سامانه یک پنجم نمونه های مشابه خارجی آن می باشد و تا کنون یک دستگاه از این سامانه توسط گروه ملی فولاد اهواز خریداری و در ورودی مواد مذاب کارخانه، نصب شده است.

پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای با دست یابی به این موفقیت، در حال حاضر آمادگی لازم جهت تهیه و تولید این سامانه برای رفع نیاز کلیه صنایع کشور را دارد.

/ 0 نظر / 6 بازدید