روز خوانسار

20 اردیبهشت روز خوانسار گرامی باد .

ارتباط نزدیک مردم  افوس با مردم خوانسار :

کلمات زیر از گویش خوانساری وارد گویش مردم افوس شده اند . گفتنی است که در حدود ۱۵۰ سال قبل چندین خانواده از خوانسار به افوس مهاجرت کرده اند  و مردم  افوس نیز ما یحتاج خود را در زمان قدیم از بازار خوانسار تامین می کرده اند و همیشه با مردم آن دیار  در ارتباط بوده اند :

۱- اشنیزه = عطسه

۲-استل یا اسل = استخر

۳- انگله = آستین

۴-پره گند =کنار زدن برف از روی زمین در اول بهار

۵- تله = تاوان ، جریمه

۶-شرتله =لباس پاره وشکافته

۷-تیف کردن = پخش کردن

۸-میلیچ =گنجشک

۹-وشند = باران ، بارندگی

۱۰-تنده = تخمه ، هسته

/ 0 نظر / 9 بازدید